Tilinpäätös vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta

Tilinpäätös ja siihen liittyvät toimenpiteet saavat varmasti monen yrittäjän kiireiseksi aina tilikauden päätösvaiheessa. Yritysmuodosta ja yrityksen koosta riippumatta sen laatiminen on laaja tehtävä, jonka kanssa ei tarvitse kuitenkaan jäädä yksin. Tarjoamme ammattilaisapua tilinpäätösten tekemiseen Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Tilinpäätökset ovat lakisääteisiä

Tilinpäätöksen tekeminen on yrityksille lakisääteinen velvollisuus, joka on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolain muutokset vuonna 2016 toivat kuitenkin helpotuksia etenkin niin sanottujen mikroyritysten tilinpäätösvelvollisuuksiin ja usein näissä tapauksissa tilinpäätöksen teko ei ole aina tarpeellista. Lähtökohtaisesti osakeyhtiöiltä, osuuskunnilta, avoimilta yhtiöiltä ja kommandiittiyhtiöiltä edellytetään aina tilinpäätöstä. Tilinpäätöksessä vaaditun tiedon määrä vaihtelee yrityksen kokoluokasta riippuen.

Varmista, että tilinpäätöksesi tehdään oikein

Tilinpäätös voikin kuulostaa jopa ylivoimaiselta haasteelta, mutta osaavan avun kanssa siitä selviytyy sovittujen aikamääreiden puitteissa. Yritystoiminnan kannalta on olennaista, että tilinpäätös tehdään oikein ja sen mukana toimitetaan tarvittavat liitteet ja lisätiedot. Käyttämällä asiantuntijan apua voit aina olla varma siitä, että tilinpäätös on tehty oikeassa laajuudessa ja oikeiden liitteiden kanssa.